Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Onderhoud van Vloeren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Jonge Parket, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onderhoud van Vloerenverstrekt.

Onderhoud van Vloerenkan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achtermaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw email adres

WAAROM ONDERHOUD VAN VLOEREN GEGEVENS NODIG HEEFT

Onderhoud van Vloeren verwerkt uw  persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Onderhoud van Vloeren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ONDERHOUD VAN VLOEREN GEGENS BEWAART

Onderhoud van Vloeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langerd dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

 

Onderhoud van Vloeren verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Onderhoud van Vloeren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onderhoud van Vloeren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

GOOGL ANALYSTICS

Onderhoud van Vloeren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Onderhoud van Vloeren bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het priviacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruik wordt, om rapporten over de website van Onderhoud van Vloeren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onderhoud van Vloeren heeft hier geen invloed op.

Onderhoud van Vloeren heeft Google geen toestemming gegeven om via Onderhoud van Vloeren verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vragen@onderhoudvanvloeren.nl Onderhoud van Vloeren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Onderhoud van Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onderhoud van Vloeren maakt gebruik van een betrouwvaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Onderhoud van Vloeren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Onderhoud van Vloeren op via vragen@onderhoudvanvloeren.nl, www.onderhoudvanvloeren is een website van Onderhoud van vloeren. Onderhoud van Vloeren is als volgt te bereiken:

Goessestraatweg 1B, 4421 AD Kapelle
0113342305
vragen@onderhoudvanvloeren.nl
KvK Middelburg 22059687